Onze doelstellingen

In de wijk Nieuw-Sledderlo vinden de jongeren weinig stimulansen om vooruit te komen. De straattheaterprojecten geven de jongeren de mogelijkheid om hun persoonlijkheid te ontwikkelen en hun eigenwaarde terug te vinden. Via creatieve vaardigheden zoals steltlopen, dansen, acteren, musiceren, maskers, kostuums en mobielen vervaardigen, kunnen zij zichzelf uiten en zichzelf ook beter leren kennen. Het is iets waaruit ze zelfvertrouwen putten.
Los van hun taalkennis, mondigheid of studie-ijver kunnen jongeren zich op een andere manier uiten, zonder te mislukken zoals al te dikwijls op school.
Altijd geraken ze gefascineerd door één vaardigheid die hen ligt. Ze kunnen iets laten zien wat niet iedereen kan, hoe miniem het resultaat ook is. Ze voelen zich daardoor beter.
Willen ze vaardigheden bezitten, dan moeten ze vaak oefenen. Deze training en discipline beïnvloeden ook hun overige doen en laten in de maatschappij positief. Het maakt hen weerbaarder tegenover allerlei verslavingen en verleidingen. Ook hopen we dat het hen strijdbaarder zal maken om hun maatschappelijke positie te verbeteren.
Een straattheaterproject werkt immers zeer intensief aan de persoonlijkheidsvorming. Het is een pure, harde en veelzijdige vorm van kunst.
Samen iets creëren leidt tot verbondenheid. In een project zoals Yawar leren jongeren rekening houden met elkaar, conflicten oplossen en afspraken maken en naleven.

Samengevat zijn de doelstellingen:

  • ontwikkelen van een eigen identiteit;
  • sociale integratie en maatschappelijke participatie bevorderen;
  • de opbouw van een democratische, duurzame en inclusieve samenleving.



terug