Historiek

Nieuw-Sledderlo, de thuisbasis van Yawar, is een maatschappelijk kwetsbare wijk uit Genk, met een jonge bevolking, op dit moment vooral tweede en derde generatie migranten afkomstig uit Turkije (80%) en Marokko, en een minderheid uit Zuid- en Oost-Europa, en Belgen.
De wijk was in de beginjaren ‘80 gekend en berucht om zijn drugproblematiek en kleine criminaliteit, alsook om de sociale achterstand van de bewoners. Dit zorgde vaak voor een negatief zelfbeeld bij de jongeren van de buurt, gekoppeld aan een pessimistisch toekomstperspectief en een negatief imago naar de buitenwereld.

Tegen deze achtergrond werd Yawar geboren, uit een samenwerking met het Engelse straattheatergezelschap Theatre of Public Works uit Devon o.l.v. Peter Kiddle, en de vzw Jongerenwerking uit Nieuw-Sledderlo, met als bezieler Rene Vanspauwen.
De Engelsen kwamen naar Nieuw-Sledderlo een eerste maal in 1985 met workshops en de voorstelling De dood van Sint-Joris, opgevoerd op het Marktpleintje. De vlam sloeg toen zowel letterlijk als fiuurlijk in de pan, bij de kinderen en de begeleiders.
Hierna volgden nog jaarlijks enkele projecten, tot in 1990, het moment waarop de jongerenwerkers zelfstandig hun eigen weg konden bepalen, samen met twee vaste regisseurs, nl. Richard Hinam (Digger) en Patries Vanderschoot uit Amsterdam. Stilaan timmerden ze aan een vaste kerngroep van jongeren en begeleiders, die zich jaar na jaar bekwaamde in de diverse technieken van het straattheater (steltlopen, vuuracties, maskers, mobielen, kostumering, decorbouw, attributen en bewegingsspel). Er werd dan ook overgestapt naar een theaterwerking, die het hele jaar door acties ondernam, zowel op projectmatige basis als met lopende voorstellingen.

 terug