Methodieken

Historisch gezien is Yawar ontstaan uit een samenwerking tussen TPW (Theatre of Public Works - Engeland) en VZW jongerenwerking Nieuw-Sledderlo. Yawar is sindsdien steeds verbonden gebleven aan de jongerenwerking van Nieuw-Sledderlo.
De belangrijkste redenen voor deze verbondenheid zijn:

  • het verzekeren van continuïteit;
  • het aanbod gericht op de “doelgroep” kunnen enten;
  • de link met de wijk blijven behouden en zo aan een positieve beeldvorming van de wijk werken;
  • het kunnen aantonen dat je kunt vertrekken vanuit de sterkte van de “kansarme” deelnemers om iets te creëren dat het individuele kunnen overstijgt;
  • het verder kunnen ontwikkelen van de gebruikte methodiek waarbij steeds naar een balans tussen het sociale en artistieke, het participatieve en kwalitatieve, de inbreng van de deelnemers en de inbreng van de organisatoren nagestreeft wordt.
     

Band tussen Yawar en het jeugdwelzijnswerk

Vandaag is deze visie ook geënt in het Jeugdwelzijnswerk van Genk (VZW Gigos). Hierin vormen de “SACA” een belangrijk peiler. SACA staat voor Sociaal, Artistieke en Culturele Ateliers. Het jeugdwelzijnswerk heeft dus ook als doelstelling om deze SACA te ontwikkelen in anderen wijken, waarbij er natuurlijk actief naar partners gezocht wordt om dit mee mogelijk te maken.

De opzet

In het theaterteam wordt concreet gewerkt en afspraken gemaakt rond P.R., planning, evaluatie, contacten met diverse organisaties en subsidiekanalen, praktische organisatie van workshops en optredens en dergelijke.

Nieuwe theatervoorstellingen worden opgezet aan de hand van werkgroepen, workshops en gesprekken met de jongeren. Dit voor zowel de opbouw van het scenario, het maken van de kostuums en het bouwen van het decor.
De onderwerpen die behandeld worden sluiten aan bij de gevoelswereld van de jongeren. Vanuit een geloof in de kwaliteiten van elke deelnemer wordt iedereen op zijn sterktes aangesproken. Er wordt een klimaat gecreëerd waar ontmoeting en informeel leren gestimuleerd worden. Aan de hand van workshops in diverse vaardigheden geven de jongeren hun verworvenheden door aan andere geïnteresseerden.
terug